Vilijevi rebusi - OKTOBER 2013

 Vili Grdič, učenec 9. a razreda, nam je tudi za  letošnje šolsko leto sestavil kar nekaj rebusov.
Prvi so že pred vami.
Napnite možgančke, Vili pravi, da rebusi niso pretežki!
Rešitve oddajte v rumeno škatlo v knjižnici.

Rebusi za učence od 1. do 5. razreda

Rebusi za učence od 6. do 9. razreda