V naročju besed - Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 8. in 9. razred

V letošnjem šolskem letu bodo tekmovalci iz 8. in 9. razreda  prebirali dve pesniški zbirki:
Saše Vegri Naročje kamenčkov in
Nika Grafenauerja Skrivnosti.

Uspešno in čim bolj poglobljeno branje!