V naročju besed - Tekmovanje za Cankarjevo priznanje od 2. do 7. razreda

Tekmovalci od 2. do 7. razreda


Prebrati morate eno od spodaj navedenih pesniških zbirk in še eno pesniško zbirko po izboru.
Katero, vam bodo povedale učiteljice -  mentorice tekmovanja.

2. in 3. razred

                                                                 


      4. in 5. razred                                                                    6. in 7. razred