Deset pravic bralcev (zapisal Daniel Pennac):

                                                     
  • da ne beremo,
  • da preskakujemo strani,
  • da knjige ne dokončamo,
  • da ponovno beremo,  
  • da beremo karkoli,
  • da beremo zaradi užitka,
  • da beremo kjerkoli,
  • da listamo po knjigah,
  • da beremo naglas,
  • da o prebranem molčimo.