22. marec - mednarodni dan vodePribližno 70,8 % površja našega planeta Zemlje sestavlja voda,
le 29, 2 %   kopno.

97 % je morske vode in le 3 % sladke.

Brez vode ne moremo živeti, zato varujmo
naše vode!