Tržič in Tržičani

     Oktobra 2012 sta izšli dve knjigi z našega področja:
Tržiška dekleta daleč slove,  avtorja Bojana Knifica, in Tržiški slovar.

Obe knjigi posegata v preteklost našega kraja in ju imamo tudi v naši knjižnici.

In za poizkušnjo še nekaj iz slovarja starih tržiških pogovornih besed:

afne guncat - spakovati se      ankat - nekoč
ajmar -         vedro                ausglajzat - iztiriti
ana  -           ena                   auš a nauš - boš ali ne boš